Metodologia

Les dues didàctiques que us presentam, centrades en dues rutes diferents que ens permetran conèixer dos antics oficis i dues zones de l’illa també ben diferents, tenen una estructura similar: un treball previ a l’aula, que consisteix en la visualització del documental; un treball de camp per observar i explorar in situ els espais que apareixen en el documental, i un treball posterior de recerca, novament als centres educatius.

Cada ruta està formada per diferents estacions. En cadascuna d’elles s’hi han de dur a terme una sèrie d’activitats. No obstant, la idea és que cada educador faci una tria de les activitats que més li convenen, d’acord amb l’edat i el temari estudiat pel grup que realitzi les rutes. També volem remarcar que les activitats proposades no se centren en una assignatura concreta, sinó que combinen activitats de ciències socials, ciències naturals, llengües, plàstica, educació física i noves tecnologies, entre altres.