Actituds i Valors

Desvetllar la curiositat per descobrir el passat del lloc on viuen, el seu propi passat.
Valorar els canvis del paisatge i la possibilitat que això continuï sent així, i que ells puguin ser partícips del futur de la seva illa.
Desenvolupar el sentiment de pertinença al territori insular, com a actitud per estimar-lo i vetllar pel seu futur.
Respectar i demostrar actituds i comportaments positius envers el patrimoni menorquí.
Valorar els canvis en la vida quotidiana que van patir els menorquins al llarg del temps.
Apreciar les persones majors i el seu esforç. Escoltar-los, fer-los companyia. Que s’adonin del valor que té tot allò que ens expliquen.
Conèixer altres realitats que els nostres alumnes associen actualment a països del tercer món, i per tant molt llunyanes.
Conscienciació dels grans problemes derivats de l’impacte de les activitats humanes en diferents territoris, àmbits i escales.
Reconeixement de la fragilitat del medi natural, del caràcter finit dels recursos naturals i de la necessitat de racionalitzar-ne l’explotació.
Conscienciació de la importància del sector turístic en l’economia de Menorca i de la necessitat del seu desenvolupament harmònic amb el medi ambient.