Continguts

  Els conceptes que és treballen són:

  Patrimoni natural, històric i cultura de l’illa
  Cultiu de l’arròs
  Extracció i refinament de la sal
  Salines de Menorca
  Prat de Son Bou
  Parc Natural de l’Albufera des Grau
  Flora i fauna de les zones d’estudi
  Menorca, reserva de la biosfera
  El Camí de Cavalls
  Béns etnològics
  Patrimoni arquitectònic menorquí