Projecte

L’home, des del moment que va convertir-se en sedentari, ha anat modificant el paisatge, ja fos per garantir la seva supervivència o bé per millorar la seva qualitat de vida. Arran d’aquestes actuacions, actualment, és cada cop més difícil trobar un espai natural al món, un paisatge, que sigui totalment verge i on l’home no hagi deixat la seva empremta.

Menorca no se n’ha lliurat i també ha patit modificacions derivades de l’acció de l’home. Creis que les platges sempre han estat així com les veim ara? I el pobles, i les cases de lloc, i els camins rurals, el paisatge en general? La resposta és òbvia. El paisatge menorquí també ha canviat. No obstant, alguns d’aquests canvis han estat més evidents que altres i els podem observar i apreciar gràcies als testimonis gràfics i també orals.

Per tal de contribuir a conservar el nostre patrimoni en el sentit més ampli de la paraula, us presentam ArrosSal. La sembra d’arròs i el cultiu de sal a Menorca, un documental que testimonia els canvis més significatius que han patit alguns dels espais naturals més preuats de Menorca, així com també antics oficis que s’hi realitzaven.

Per què hem fet aquest documental? Durant molts segles l’economia menorquina s’ha basat en l’agricultura i la ramaderia, les dues activitats principals. No obstant, el paisatge menorquí també ha permès que es pogués treballar l’horta, la fruita, l’apicultura, la silvicultura i la pesca, entre altres. I què en sabem de la producció i el refinament de la sal? I del cultiu d’arròs? De les salines se’n poden trobar més evidències; però, i de l’arròs? Algú s’hauria imaginat mai que durant uns anys a la zona de Son Bou, de cala en Porter o de Ciutadella s’hi va plantar arròs? A partir dels espais naturals citats anteriorment i dels oficis que s’hi van desenvolupar, el documental vol donar a conèixer un trosset més de la història de Menorca. Tant del seu paisatge com d’aquests oficis que, tot i no perdurar en el temps, en un moment determinat van servir per portar un plat a la taula de moltes famílies menorquines. Així doncs, aquesta valorització d’una part del nostre patrimoni ens ha de servir per recuperar part de la nostra memòria històrica, i també un trosset més del tarannà menorquí.
I perquè conèixer el nostre entorn és conèixer-nos una mica més a nosaltres mateixos, us convidam a xalar i a gaudir d’aquest documental!