Objectius

Introducció
Conèixer l’entorn que ens envolta és important perquè ens permet apropar-nos i endinsar-nos en la història del territori en què vivim. Ja des de petits, a casa i a l’escola, ens ensenyen a apreciar aquest entorn, a valorar-lo, a protegir-lo i també a estimar-lo. Com que creim que qualsevol actuació és poca per tal de salvaguardar el nostre territori i la seva història, aquest documental també va acompanyat d’un material didàctic per poder treballar en els centres educatius de l’illa.
Concretament, us presentam dues didàctiques diferents. La primera se centra en una ruta per la costa nord de l’illa i l’altra en una ruta per la costa sud.

 

Els objectius

Fomentar la conservació del patrimoni.
Mostrar interès i curiositat envers la comprensió del medi físic i social.
Valorar i respectar el patrimoni cultural, històric i natural.
Conèixer i estudiar la flora i la fauna dels espais naturals.
Ser capaços d’identificar les espècies més importants que habiten en aquestes zones.
Aprendre a valorar el paisatge, la seva conservació i els possibles canvis que pugui patir.
Conèixer, identificar i localitzar les zones humides de l’illa i reflexionar sobre la importància de la seva conservació.
Reflexionar sobre la importància de protegir el territori.
Analitzar i interpretar la interacció de l’home amb l’entorn.
Desenvolupar un pensament crític.
Conèixer alguns dels oficis que antigament es realitzaven a l’illa i que ara s’han perdut.
Buscar, obtenir i interpretar el patrimoni.
Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques.
Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex i crític.
Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes.
Elaborar i desenvolupar un discurs propi.
Buscar, obtenir, organitzar i interpretar la informació.
Utilitzar el vocabulari adequadament.
Posar-se en contacte amb coneixements variats per tal de replantejar-se idees prèvies.
Contribuir a configurar la identitat personal, social i cultural pròpia amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn.