Sal

A Menorca es recolleix sal en petites quantitats probablement des de l’arribada dels humans. Els cocons naturals de la costa els degueren proporcionar sal o flor de sal per a condimentar o per conservar. Però l’explotació en salines litorals va ser tardana comparant-nos en altres llocs com Eivissa o d’altres indrets del mediterrani. Les primers salines de Menorca les feren una família grega, els Alexianos, establerta a l’illa durant la dominació britànica, al lloc de Tirant dins el port de Fornells, on actualment hi ha la urbanització de les Salines. Més tard, se’n feren dues al port d’Addaia, unes altres al cap des port de Fornells, i dues més de més petites a Punta Prima i Santandria. La producció de sal, principalment gruixuda, era per a usos de conservació, o per salar formatges, però també podia servir per condimentar.
Durant el documental veurem com era l’ofici de saliner i com s’obtenia la sal a les Salines Noves de Fornells. Allà la família Salort i els successius pagesos del lloc produïren a mitges sal des de mitjans del segle XIX fins que deixaren de fer-ho els anys vuitanta del segle XX. Afortunadament, un dels darrers anys de producció de la salina uns afeccionats al cinema els filmaren per deixar testimoni del seu ofici i han dipositat aquestes imatges a l’Arxiu d’Imatge i So del Consell Insular de Menorca.
De la mà dels entrevistat i amb l’ajuda de les imatges d’ara i d’abans aprendrem i veurem com es produïa sal a Menorca.

A través de les imatges i dels testimonis d’en Joan i d’en Jordi, hem pogut recordar i explicar com es realitzava l’ofici de saliner. Malahoradament la sal es va deixar de fer a Menorca ja fa molts d’anys pel seu escàs rendiment econòmic, solament en queda d’aquesta activitat la memòria dels que hi treballaren i les restes de les salines que es van deteriorant amb el temps i convertint-se, la majoria d’ells, en àrees naturals idònies per a les aus i les plantes que s’hi ha adaptat. Afortunadament, l’administració ha protegit aquests espais etnològics catalogant-los perquè no puguin ser destruïts.
Per altra banda, noves iniciatives empresarials han revitalitzat les Salines Noves de Fornells, les de La Concepció, per produir-hi flor de sal per a ús gastronòmic. No és el mateix tipus de sal gruixuda que es produïa abans, però potser serà una alternativa viable per mantenir actius els espais que antigament van transformar mitjançant l’evaporació d’aigua de la mar milers de tones de sal durant dècades, sense que això suposi, aparentment, un gran problema per als ecosistemes que habiten les salines actualment.