Agraïments

AGRAÏMENTS

Aquest projecte no hauria estat possible sense la col·laboració de moltes persones que, d’una manera o altra, ens han ajudat de forma desinteressada. Es mereixen el nostre agraïment Joan Mercadal, Silvino Cano, Margarita Pons, Vicent Daroca, Jordi Pons i les seves respectives famílies. També Isabel Mayor i família, Paco, Laia i Sol, David Carreras, Pilar Vinent, la família Salort Teixidor, la família Allès Pons, Mauro R Rey, la família Barber Fullana i l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca. Una vegada més, moltes gràcies!